REGELGEVING

REGELGEVING

Om plaagdieren professioneel te mogen bestrijden moet er rekening worden gehouden met alle geldende wetten en regels. Onze plaagdierbestrijders zijn gediplomeerde vakmensen. Jaarlijks volgen we dan ook nascholing.

Sommige dieren zijn beschermd en kunnen daarom alleen worden geweerd. Andere plaagdieren mogen wel worden bestreden maar niet met gif. Ook zijn er plaagdieren die alleen bestreden kunnen worden met de juiste kennis en middelen.

Wat betreft bestrijding van ratten en muizen zijn er per januari 2023 veel nieuwe regels in werking getreden. Het komt er op neer dat er alleen nog in uiterste noodzaak gebruik mag worden gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Van Slooten plaagdierbeheersing werkt volgens het IPM protocol.