VOGELWERING

VOGELWERING

Vogels zijn heerlijke dieren. Gelukkig dat ze er zijn. Toch kunnen ook meeuwen, duiven en spreeuwen voor flinke overlast zorgen. Het kan dan nodig of nuttig zijn om vogel werende maatregelen te treffen.

Om te voorkomen dat vogels met grote aantallen ergens nestelen of verblijven kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het plaatsen van een vogelnet, weringspinnen of een wering die werkt d.m.v. radiofrequentie en straling.

Afhankelijk van uw situatie adviseren we wat voor u het beste werkt.